Wij gaan uit elkaar…wat nu?

wij-scheiden

Jullie gaan uit elkaar. Uit ervaring weten wij dat je dan geconfronteerd worden met veel vragen over heel uiteenlopende aspecten:

Wat met de woning? Hoe stellen we een regeling voor de kinderen op? Waar gaan we wonen? Hoe zit het met belastingen? Wat met onderhoudsgeld? Hoe regelen we de scheiding voor de Familierechtbank? Wat zijn mijn rechten en plichten?…

Eerste stap

Een eerste essentiële keuze om te maken is of je samen wil zoeken naar regelingen, eerder dan te kiezen voor een procedure en de beslissing aan een rechter over te laten, waarbij het risico op langdurig conflict en een vechtscheiding realistischer wordt.

We weten dat er bij een scheiding zelden winnaars & verliezers zijn, en dat op lange termijn de keuze voor geluk meer oplevert dan de keuze voor gelijk.

Natuurlijk is dat niet gemakkelijk op het moment dat je misschien geen vertrouwen meer hebt in je (ex-)partner, overspoeld wordt door verdriet of boosheid, je het gevoel hebt de controle over je leven te verliezen, je geconfronteerd wordt met veel onzekerheden,….

De kans is ook reëel dat er conflict is tussen jullie, en dat je het gevoel hebt dat jullie het nooit eens zullen geraken.

Net daarom is bemiddeling op die momenten belangrijk.

Onder begeleiding van een bemiddelaar wordt stap per stap in een vertrouwd en veilig kader gezocht naar oplossingen. De bemiddelaar heeft aandacht voor jullie specifieke situatie, waardoor op maat naar evenwichtige afspraken gezocht wordt. Als jullie kinderen hebben, dan staat het belang en het geluk van de kinderen centraal. Onze bemiddelaars kunnen jullie bovendien informeren over al de mogelijkheden over alle aspecten die te regelen zijn (kinderen, woning, financiële regelingen,…)

Kortom, je werkt aan een regeling waarover jullie samen de controle behouden.

Wat valt er te regelen?

We krijgen heel vaak de vraag hóe de scheiding geregeld wordt. Het antwoord daarop hangt in de eerste plaats af van jullie situatie: zijn jullie gehuwd? Wettelijk samenwonend? Feitelijk samenwonend? In functie daarvan zullen andere stappen nodig zijn om de scheiding te regelen en formaliseren.

Hieronder volgt een overzicht van wat in een scheidingsovereenkomst voor gehuwden die beslissen met onderlinge toestemming omschreven moet worden. Mogelijk ben je niet gehuwd en is dat niet helemaal van toepassing op jou. Maar zelfs dan zullen vele aspecten die aan bod komen ook voor jullie relevant zijn.

Een scheidingsovereenkomst bevat twee grote onderdelen: het ene heeft betrekking op vermogensrechtelijke aspecten, het andere op familierechtelijke aspecten.

  • Regelingen over jullie vermogen

Als jullie een gezinswoning en/of andere onroerende goederen hebben, dan is dat veelal één van de belangrijkste onderwerpen om te regelen. We leggen de mogelijkheden uit, en zoeken samen naar wat voor jullie de beste oplossing is. We zoeken samenwerking met de notaris van jullie keuze om die afspraken te formaliseren.

Verder zijn er ook een heel aantal andere aspecten te regelen:

verdeling van meubels, auto’s en andere goederen; financiële rekeningen; afspraken over verzekeringen (groeps-, pensioenspaar-,…); jullie schulden; wat met de belastingen die nog gezamenlijk geheven worden;….

  • Familierechtelijke afspraken : de kinderen en onderhoudsgeld

Dat deel van de scheidingsovereenkomst bevat enerzijds afspraken over jullie verblijfplaats tijdens de procedure en het al dan niet betalen van persoonlijk onderhoudsgeld aan elkaar.

Anderzijds, en dat is het grootste stuk als jullie samen een kind (kinderen) hebben, de ouderschapsafspraken. We informeren over de gevolgen van scheiding voor kinderen, en kijken samen met jullie als ouders hoe een regeling kan worden uitgewerkt die zorgt dat jullie kind zo weinig mogelijk lijdt onder de scheiding.

Dat onderdeel valt uiteen in verschillende aspecten. Naast het ouderlijk gezag, is er de natuurlijk de verblijfsregeling, waarin wordt uitgewerkt wanneer de kinderen bij elk van jullie verblijven, hoe jullie de zorg willen verdelen en alle andere afspraken die voor jou belangrijk zijn om samen ouders te blijven, ondanks jullie partnerscheiding.

Tot slot zijn er financiële regelingen te treffen over de kinderen. Op basis van informatie over het wettelijk kader en de verschillende mogelijkheden, wordt ook daarover op maat een overeenkomst uitgewerkt.

De scheidingsovereenkomst

Uiteindelijk worden al jullie afspraken opgenomen in een schriftelijke overeenkomst die op maat wordt opgesteld door de bemiddelaar. In functie van de situatie zal tussenkomst van een notaris nodig zijn om jullie afspraak over de woning/onroerend goed te formaliseren, waarmee we samenwerking zoeken.

Zodra de scheidingsovereenkomst ondertekend is door elk van jullie, wordt deze samen met een verzoekschrift door de bemiddelaar ingediend bij de familierechtbank. Nadat de rechter de overeenkomst nagelezen heeft, zal hij jullie akkoord bevestigen in een vonnis. Als jullie gehuwd zijn, dan spreekt de rechtbank ook de scheiding uit. Sinds kort is het zo dat jullie daarvoor niet meer bij de Rechtbank hoeven te verschijnen, ook niet als jullie nog niet (lang) feitelijk gescheiden leven.

Vragen?

In essentie komt het er op neer dat we bij Perspectieven elke zorg willen opvangen door van begin tot eind jullie scheiding te begeleiden. We hebben daarvoor als team onze krachten gebundeld. De enige inspanning die we van jou vragen is de bereidheid om naar oplossingen te zoeken.

We bieden daarnaast ook andere begeleiding aan in functie van jullie hulpvraag of situatie. Als jullie je kind een stem willen geven in de beslissingen die jullie als ouders uiteindelijk nemen (en die keuze blijft uiteindelijk steeds aan ouders) , dan zal de kindercoach of kinderpsychologe met het kind daarrond werken. Als je zelf nog worstelt met je gevoelens, dan kunnen we ook daarrond hulp aanbieden.

In essentie willen wij het aanspreekpunt zijn waar je antwoord vindt op elke vraag ten gevolge van de scheiding.

Als je graag meer informatie wil, stuur vrijblijvend een mailtje naar contact@perspectieven.be of klik hier.

We behandelen elke vraag discreet en persoonlijk.

Maaike Goyens

Familiaal bemiddelaar en jurist

Never underestimate the power of perspective. It can change erverything.

 

Please follow and like us: