Verloop van een bemiddeling

Voor ons is vertrouwen en objectiviteit heel belangrijk.

Het is daarom  bij een bemiddeling best dat alle betrokkenen vanaf het begin dezelfde informatie krijgen. Bemiddelingsgesprekken verlopen dus in principe in aanwezigheid van alle betrokkenen, tenzij met akkoord en kennis van beiden (eerst) een apart gesprek georganiseerd wordt met elke betrokkene die dat wenst. Zo hopen wij het vertrouwen ten aanzien van de bemiddelaar intact te houden.

Om die reden verkiezen wij ook communicatie per email met alle betrokkenen, eerder dan telefonische contacten. Er kunnen zo geen misverstanden of verkeerde indrukken van partijdigheid ontstaan. 

Een eerste gesprek is voor de bemiddelaar de kans om de exacte situatie en vragen te kennen, en de nodige informatie te verlenen. Wordt beslist om verder te gaan met de bemiddeling , dan wordt een bemiddelingsprotocol ondertekend.  Ook wordt eventueel de agenda voor volgende gesprekken gemaakt.

Als het doel van de gesprekken een overeenkomst is, dan worden de gemaakte afspraken door de bemiddelaar uitgewerkt op papier zodra overeenstemming werd bereikt.

Pas wanneer de overeenkomst door alle betrokkenen werd goedgekeurd en ondertekend, kan ze worden ingediend bij de familierechter voor goedkeuring.

Klik hier voor een afspraak.