Ons contacteren

Je mag steeds vrijblijvend het contactformulier invullen met daarin een korte toelichting bij je vraag.

We doen ons best om vragen en mailtjes zoveel mogelijk persoonlijk te beantwoorden, maar kunnen onmogelijk uitgebreid alle vragen via email beantwoorden. We verkiezen het persoonlijk contact om zoveel mogelijk op specifieke vragen of bedenkingen te kunnen inspelen.

Wil je dus meer informatie of uitgebreid antwoord op je vragen, maak dan een afspraak zodat we genoeg tijd kunnen vrijmaken om je te helpen.

Individuele gesprekken:

Voor een individueel gesprek wordt een afspraak gemaakt die in principe 45 ‘duurt, en waarvan de kostprijs 60 € bedraagt.

Dit wordt contant afgerekend bij afloop van het gesprek

Je kan bijgaand contactformulier invullen zodat wij vooraf al weten waarover het gesprek zal gaan, welke eventuele vragen zijn,….

Bemiddelingsgesprekken:

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt nagegaan of de bereidheid bestaat om via bemiddeling tot oplossing te komen en uitgelegd hoe dat verloopt. Verder wordt in kaart gebracht wat te regelen zou zijn.

Net als overige bemiddelingsgesprekken is de kostprijs 60 € per persoon per uur, te vermeerderen met 15 € per persoon per kwartier extra.

Dit wordt contant afgerekend bij afloop van het gesprek.

Schriftelijke overeenkomsten opstellen

De prijzen voor het opstellen van de overeenkomst worden uitgebreid omschreven in het bemiddelingsprotocol dat bij aanvang van de bemiddeling wordt ondertekend

Informatiegesprekken:

Voor een informatief gesprek over rechten en plichten bij scheiding of aanverwante thema’s (einde samenwoonst, ouderschap na scheiding,….) geldt een tarief van 75  € per 45 minuten.

Andere kosten:

  • Voor alle overige administratie, mailverkeer, communicatie met de rechtbank, opstellen verzoekschriften,…. geldt een uurtarief van 100 €. (met uitzondering van communicatie over het praktisch verloop en tot vastleggen van afspraken. Deze wordt niet aangerekend)
  • Kosten voor kopies : 0,25 € per pagina
  • Verplaatsingskosten (wij komen indien gewenst aan huis) 0,35 € per kilometer vanuit het kantooradres dat het kortst in de buurt ligt.
  • rolrecht: dat wordt integraal doorgestort aan de Familierechtbank en bedraagt op dit ogenblik 20 € per persoon.

Verloop van een bemiddeling

Voor ons is vertrouwen en objectiviteit heel belangrijk.

Het is daarom  bij een bemiddeling best dat alle betrokkenen vanaf het begin dezelfde informatie krijgen. Daarom wordt, indien mogelijk, vanaf het begin elke communicatie met beiden gevoerd, en per email.

Gesprekken verlopen dus in principe in aanwezigheid van alle betrokkenen, tenzij met akkoord en kennis van beiden  (eerst) een apart gesprek georganiseerd wordt met elke betrokkene die dat wenst.

Zulke gesprekken hebben dan eerder tot doel na te gaan onder welke voorwaarden gezamenlijk gesprekken mogelijk zijn , dan in te gaan op de inhoud van vragen, conflicten,…

Omdat bemiddeling als doel heeft dat jullie samen zoeken naar haalbare oplossingen met behulp  van een bemiddelaar, kan de bemiddelaar geen oplossing bereiken met één van de betrokkenen alleen.

Zo hopen wij het vertrouwen, dat essentieel is in een bemiddeling ten aanzien van de bemiddelaar, intact te houden.

Om die reden verkiezen wij ook communicatie per email met alle betrokkenen, eerder dan telefonische contacten. Er kunnen zo geen misverstanden of verkeerde indrukken van partijdigheid ontstaan. Tussen 2 gesprekken in is er dan ook geen andere communicatie dan praktische afspraken over het verloop van de bemiddeling.

Een eerste gesprek is voor de bemiddelaar de kans om de exacte situatie en vragen te kennen, en de nodige informatie te verlenen. Wordt beslist om verder te gaan met de bemiddeling , dan wordt een bemiddelingsprotocol ondertekend.  Ook wordt eventueel de agenda voor volgende gesprekken gemaakt.

Als het doel van de gesprekken een overeenkomst is, dan worden de gemaakte afspraken door de bemiddelaar uitgewerkt op papier.

Wij vinden het belangrijk dat de overeenkomsten duidelijk zijn en geheel overeenstemmen met de bedoelingen, intenties en gemaakte afspraken van de cliënten. Daarom zullen we deze indien nodig meermaals overmaken om na te lezen, aan te vullen,….

Pas wanneer de overeenkomst door alle betrokkenen werd ondertekend, kan ze worden ingediend bij de familierechter voor goedkeuring.