NIEUW SAMENGESTELDE GEZINNEN
NSG
Leven in een nieuw samengesteld gezin is niet evident en brengt soms spanningen, vragen , conflicten, ….met zich mee.

Dat is heel normaal:  er zijn veel onderlinge relaties en verhoudingen om rekening mee te houden. Daarnaast heeft ieder zijn eigen verleden en misschien heeft nog niet iedereen in het gezin de scheiding helemaal verwerkt.

In die situaties kan het zinvol zijn informatie in te winnen, over de situatie te spreken, of te kiezen voor bemiddeling om bestaande conflicten of spanningen op te lossen.

Heb je nood aan meer informatie, of heb je specifieke vragen?

Vul bijgaand contactformulier in.